Alla våra tjänster

Tjänster för företag

Företag, näringsidkare och verksamheter som hanterar, lagrar eller distribuerar brandfarliga gaser och explosiva varor har lagstadgad skyldighet att uppgöra ett ATEX-dokument. Detsamma gäller för verksamheter som alstrar brandfarligt damm, brandfarliga gaser eller ångor. Våra konsulter hjälper er göra dokumentet och ordnar utbildning för att förebygga uppkomsten av damm- eller gasexplosioner. Exempel på företag som ska ha ATEX-dokument är snickerier, bagerier, målerier samt distributionsställen för gas och bensin.

Distriktsbevakning, lokalbevakning, brandbevakning, rondbevakning för till exempel butiker, industrier och bygggarbetsplatser. Vi gör skräddarsydda paket med till exempel intensifierad bevakning vid känsliga tidpunkter som till exempel pälsningstiden vid pälsfarmer.

Våra väktare finns på plats för att upptäcka och förhindra snatteri och stölder, för att trygga arbetsmiljön för de anställda och för att upprätthålla ordningen och säkra trivseln för kunderna. Butiksväktaren kan vara civilklädd och utföra gripanden vid behov.

Våra väktare har specialutbildning i förebyggande av bränder och faror i samband med heta arbeten. Väktarna kan anlitas för enskilda projekt eller för helhetsbevakning på arbetsplatser. Väktarna kan även göra brandronder i samband med service av automatiska brandlarm eller bortkopplingar av slingor. Våra kunder anlitar oss också enskilt för brandskåps-dejourering 24/7.

Vi kan vid behov utföra informationsinsamling och utredningar i syfte att avslöja brott. Metoderna och tillvägagångssätten varierar beroende på hotbilden och brotten. Uppdragen sker diskret och med uppdragsgivarens godkännande. Vanligt är även att berörda myndigheter är med i förfarandet.

Vi installerar el, datanätverk och fiber, överfallslarm, brand- och inbrottslarm, kamerasystem, utrustning för intelligent bildanalys, passagekontroll och arbetstidsuppföljning.

BotniaSec är nejdens enda auktoriserade företag för installering av säkerhetsteknik enligt kraven i Lagen om privata säkerhetstjänster 1085/2015. Vi säljer de flesta olika märken av kamerautrustning och erbjuder förmånliga leasingalternativ där du inte behöver bekymra dig för uppdatering- och service av utrustningen. Här hittar du en lista på olika sorters larmsystem och säkerhetsteknik som vi installerar.

Våra ordningsvakter tryggar säkerheten i restauranger, vid festivaler och på större evenemang. Vi kan också hjälpa med riskbedömningen inför ett evenemang och göra upp lagstadgade räddnings- och säkerhetsplaner.

Vi ordnar vid behov personskyddstjänster som livvaktstjänster och säkerhetschaufförstjänster för personer som behöver extra skydd.

Vi gör riskanalyser i arbetssäkerhet, fastighets- och utrymmessäkerhet, räddningssäkerhet, brandsäkerhet, brottsbekämpning, produktionssäkerhet, miljösäkerhet, resenärers säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet. På basen av riskanalysen hjälper vi er att sammanställa räddningsplaner, beredskapsplaner, evakueringsplaner och miljöskyddsplaner.

Från oss kan ni anlita en egen säkerhetskoordinator för ert företag. Vi tar ansvar över företagets brotts-, brand-, fastighets-, person- och räddningssäkerhet och hjälper er att upprätthålla en hög säkerhetsnivå även i arbetarskydd.

Vi erbjuder skräddarsydda paketlösningar där vi installerar, servar och uppdaterar övervakningsutrustningen och samtidigt erbjuder larmmottagning och bevakningstjänster till ett fast månadspris.

Vi ordnar utbildningar och uppdateringar för olika certifikat som krävs på arbetsplatsen. Ditt företag kan spara tid och pengar genom att låta oss ordna utbildningen på just den plats och vid den tidpunkt som passar er. Utbildningen ger bäst effekt om man också övar det man lärt sig. Vi ordnar evakuerings- och räddningsövningar på företag och offentliga instanser. Här hittar du en lista på de kurser och utbildningar vi erbjuder.

Våra kunniga och erfarna väktare sköter många olika sorters uppdrag som till exempel butiksbevakning, säkerhetskontroller, värdetransporter och säkerhetstjänster i situationer där det finns risk för att personal råkar ut för våldsamma kunder eller klienter.

Tjänster för privatpersoner

Säkra och professionella elinstallationer för nybyggen såväl som renoveringar. Vi installerar olika sorters apparaturer och kablage som antenn, fiber, larmsystem o.s.v.

Vi håller ditt hem säkert. Vi installerar och erbjuder larmmottagningstjänster för inbrottslarm, brandalarm eller driftskontroll för till exempel värmesystem eller för att upptäcka vattenläckage. Tänk på att ordna övervakning av din sommarstuga när du inte är där eller av ditt hem när du är på resa.

Vi har väktare på jobb 24/7 och kan hjälpa dig om du råkar låsa ut dig. Gör avtal om nyckeldejour och du slipper frysa på trappan.

Vi vet att många äldre personer idag känner sig otrygga i sina hem. Därför erbjuder vi olika lösningar för en tryggare vardag. Stödtjänsterna består av försäljning och installation av trygghetstelefoner, utryckningar vid trygghetslarm, besök och samtal med trygghetskunderna och andra enklare stödtjänster. Tjänsterna utförs alltid mot kontrakt som förutsätter tystnadsplikt och vår kommunikation med kunden och dennes närstående är alltid rak och dokumenterad.

Fråga efter säkerhetspaket med leasingalternativ där vi installerar, servar och uppdaterar övervakningskamerautrustningen och samtidigt erbjuder larmmottagning och bevakningstjänster till ett förmånligt månadspris. Kontakta oss här för mer information.

Tjänster för offentliga kunder

Vi planerar och installerar el, datanätverk och fiber, överfallslarm, brand- och inbrottslarm, kamerasystem, utrustning för intelligent bildanalys, passagekontroll och arbetstidsuppföljning.

BotniaSec är nejdens enda auktoriserade företag för installering av säkerhetsteknik enligt kraven i Lagen om privata säkerhetstjänster 1085/2015. Vi säljer de flesta olika märken av kamerautrustning och erbjuder förmånliga leasingalternativ där du inte behöver bekymra dig för uppdatering och service av utrustningen.

Vi gör riskanalyser i arbetssäkerhet, fastighets- och utrymmessäkerhet, räddningssäkerhet, brandsäkerhet, brottsbekämpning, produktionssäkerhet, miljösäkerhet, resenärers säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet. På basen av riskanalysen hjälper vi er att sammanställa räddningsplaner, beredskapsplaner, evakueringsplaner och miljöskyddsplaner.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för en tryggare vardag för åldringar och andra som behöver extra stöd i vardagen. Stödtjänsterna består av försäljning och installation av trygghetstelefoner, utryckningar vid trygghetslarm, besök och samtal med trygghetskunderna och andra enklare stödtjänster. Tjänsterna utförs alltid mot kontrakt som förutsätter tystnadsplikt.

Vi erbjuder skräddarsydda paketlösningar där vi installerar, servar och uppdaterar övervakningsutrustningen och samtidigt erbjuder larmmottagning och bevakningstjänster till ett förmånligt månadspris.

Vi ordnar utbildningar och uppdateringar för olika certifikat som krävs på arbetsplatsen. Ni kan spara tid och pengar genom att låta oss ordna utbildningen på just den plats och vid den tidpunkt som passar er. Du hittar en lista på de utbildningar vi erbjuder här.

Våra kunniga och erfarna väktare sköter många olika sorters uppdrag som till exempel butiksbevakning, säkerhetskontroller, värdetransporter och säkerhetstjänster i situationer där det finns risk för att personal råkar ut för våldsamma kunder eller klienter.

Hittat det du söker?

Kontakta oss för att få reda på mer om tjänsterna och begära offert.