Skolningar

Säkerhetsskolning

Säkerheten på företaget och arbetsplatsen börjar med utbildning och god planering. Vi utför riskanalyser och kartlägger de faror som kan hota personalens säkerhet eller driftssäkerheten på företaget.

  • Säkerhetsskolning inom kundbetjäning för handel, hotell och restaurangbranschen
  • Första släckning och brandsäkerhetsskolning
  • Säkerhetsskolning för arbetarskydds- och säkerhetschefer
  • Säkerhetsskolningar för förmän och personer inom företagets säkerhetsorganisation
  • Förebyggande av olycksfall för små och medelstora företag
  • Skolning inom säkerhetsteknik
  • Skolning för företag inom säkerhetsbranschen

Utbildningar

Vi ordnar skräddarsydda utbildningar och uppdateringar för olika certifikat som krävs på arbetsplatsen. Ditt företag eller din organisation kan spara tid och pengar genom att låta oss ordna utbildningen på just den plats och vid den tidpunkt som passar er.

Första hjälp. FHJ 1, FHJ 2 och Livräddande första hjälp 4 och 8 timmar. Skolningarna skräddarsys enligt kundens krav.

Skolningen är riktad till alla som jobbar inom social- och vårdbranschen, och ger arbetstagaren kunskap om förebyggande av olyckor och rätta åtgärder vid olyckstillbud. Kortets giltighet 5 år.

Utbildningen är indelad i en teoridel och praktikdel. Teoridelen innehåller utbildning i olika släckningsredskap, släckningsteknik, säkerhetsmärkningar samt säkerhet vid användning av släcknings-utrustning. Under den praktiska delen av undervisningen får samtliga deltagare öva att släcka eld med vätske- och skumsläckare samt med släckningsfilt.

Skolningen ger beredskap för bemötande av hotfull person. Lagstiftning, vad du får/kan göra och rutiner, samt sätt genom vilka du kan undvika farliga situationer. Vi går igenom konstruktiv kommunikation, kroppsspråk, tecken på aggression och hantering av situationer och eftervård. I skolningen tittar vi på enkla sätt att förebygga situationerna samt fysiska övningar ifall dessa ändå inträffar.

För personer som arbetar med och övervakar svetsning, lödning, skärning, uppvärmning, kapning med vinkelslip samt arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Detta är en skräddarsydd utbildning för resebranschen, förplägnads- och övernattningsrörelser, program- och upplevelseföretag och skidorter. Syftet är att förbättra kundsäkerheten och förebyggande av olyckor. Kortets giltighet 5 år.

Arbetssäkerhetskortets mål är att ge grundläggande information om arbetssäkerhet och hälsa, höja arbetsplatsens kunskap och motivation i personalens säkerhet och sträva efter att minska arbetsrelaterade olyckor och tillbud. Kortet är giltigt i 5 år.

Kontakta oss så kan vi planera en skräddarsydd skolning inom säkerhet för just ditt företag.