Om företaget

”För säkerhets skull”

BotniaSec

BotniaSec är ett säkerhetsföretag som jobbar för att österbottningarna ska ha en så säker och trygg vardag som möjligt. Vi känner de österbottniska förhållandena och kan leverera skräddarsydda helhetslösningar för en säker vardag. Vi gör elinstallationer och avancerade installationer av olika larmsystem.

Vi är i grunden ett säkerhetsföretag med baser i Vasa och Oravais. Med vår expertis inom säkerhetsbranschen, har vi nu ett ännu större utbud av produkter och tjänster, och kan på så vis ännu bättre betjäna nejdens kunder.

”Vårt mål är att er vardag ska vara så trygg och säker som möjligt. Vi är en pålitlig österbottnisk partner i allt som gäller säkerhet och trygghet.”

BotniaSec

Vi är pålitliga och professionella. Vi följer lagstiftning och regler som gäller i vår bransch. Vi är auktoriserade för installering av säkerhetsteknik enligt kraven i Lagen om privata säkerhetstjänster 1085/2015. Inbrottslarm som är installerade utan denna auktorisation, godkänns inte av försäkringsbolag och man kan bli helt utan ersättning vid en brand eller ett inbrott.

 

Våra uppdragsgivare är bland annat företag, kommuner, försäkringsbolag, pälsfarmer, sjukhus, föreningar och privatpersoner. Företagets ledstjärna är pålitlighet, förebyggande säkerhet och lokal kundservice.