Koulutukset

Turvallisuuskoulutus

Yrityksen ja työpaikan turvallisuus alkaa koulutuksella ja hyvällä suunnittelulla. Teemme riskianalyysejä ja kartoitamme vaaroja, jotka voivat uhata henkilöstön turvallisuutta tai yrityksen toiminnan sujuvuutta.

  • Asiakaspalvelun turvallisuuskoulutus kaupan, hotellin ja ravintolan alalla
  • Alkusammutus- ja paloturvallisuuskoulutus
  • Turvallisuuskoulutukset työsuojelu- ja turvallisuuspäälliköille
  • Turvallisuuskoulutukset esimiehille ja yrityksen turvallisuusorganisaation jäsenille
  • Onnettomuuksien ennaltaehkäisy pienille ja keskisuurille yrityksille
  • Turvatekniikkakoulutukset
  • Turvallisuusalalla toimivien yritysten koulutukset

Koulutukset

Järjestämme yksilöllisesti suunniteltuja koulutuksia ja työpaikoilla tarvittavien erilaisten sertifikaattien päivityksiä. Yrityksesi tai organisaatiosi voi säästää aikaa ja rahaa, kun järjestämme koulutuksen juuri siellä ja silloin kun teille sopii.

Ensiapukoulutukset EA 1, EA 2 ja Hätäensiapu 4h ja 8h. Koulutukset räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Koulutus antaa työntekijälle taitoja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutus jakautuu teoriaosuuteen ja käytännön osuuteen. Teoriaosuus sisältää koulutusta erilaisista sammutusvälineistä, sammutustekniikasta, turvallisuusmerkinnöistä sekä sammutusvälineiden turvallisesta käytöstä. Käytännön osuudessa osallistujat saavat harjoitella tulen sammuttamista neste- ja vaahtosammuttimella sekä sammutuspeitteellä.

Antaa valmiudet uhkaavien henkilöiden ja tilanteiden kohtaamiseen. Koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntö – mitä saa ja voi tehdä? Lisäksi käydään läpi rutiinit ja tavat joilla voidaan välttää vaaratilanteita. Käymme läpi rakentavan kommunikaation, kehonkielen, aggression merkit ja tilanteiden hallinnan sekä jälkihoidon. Koulutuksessa käymme läpi yksinkertaisia keinoja ennaltaehkäistä tilanteita, sekä fyysisiä harjoitteita tilanteisiin joissa niitä silti tarvitaan.

Henkilöille, jotka työssään käyttävät tai valvovat hitsausta, juottamista, leikkaamista, lämmitystä, kulmahiomakoneen käyttöä sekä töitä jotka voivat aiheuttaa lämpenemistä ja kipinän muodostumista.

Erityisesti matkailualle suunniteltu koulutus matkailu-, leiriytymis- ja majoituspalvelun tarjoajille, ohjelma- ja elämysyrityksille sekä hiihtokeskuksille. Tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskortin tavoite on antaa perusteellista informaatiota työturvallisuudesta ja terveydestä, kohottaa työpaikan taitoja ja motivaatiota henkilöstön turvallisuusasioissa sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään työperäisiä onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän yrityksellenne sopiva turvallisuuskoulutus..