Riskienhallinta

Tiedätkö mitkä vaarat uhkaavat sinua?

Palkkaa meidät turvallisemman työpaikan varmistamiseksi

Kartoittaaksemme henkilökunnan turvallisuutta tai yrityksen toiminnan sujuvuutta uhkaavat vaarat, aloitamme riskienhallinnan aina riskianalyysillä.

Riskien analysoinnissa käymme läpi riskit, jotka liittyvät tulipaloihin, vuotoihin, rikostapauksiin, hävikkiin, henkilövahinkoihin ja onnettomuuksiin sekä puutteisiin tietoturvallisuudessa.

Riskianalyysin pohjalta työstetään turvallisuus- tai pelastussuunnitelma.

Vakuutuskorvausten maksamiseksi vakuutusyhtiöt vaativat tänä päivänä yrityksiltä ajan tasalla olevan pelastussuunnitelman. Laadimme myös turvallisuusohjeita, toimenpidesuunnitelmia ja opastekarttoja sekä avustamme ATEX-dokumenttien ja kemikaaliasiakirjojen kanssa.

Riskienhallintaan kuuluvat myös säännölliset evakuointi- ja poistumisharjoitukset ja ne ovat tarpeen kaikissa yrityksissä ja toimipaikoissa, joissa työskentelee palkattua henkilökuntaa. Tarjoamme sekä teoriaa että käytännön harjoittelua sisältäviä harjoituksia.

Teoriaosuus sisältää tietoa turvallisista poistumisteistä, turvamerkinnöistä ja ihmisten evakuoinnista. Käytännön harjoitukset voidaan tehdä rakennuksessa kierrellen, tai vieläkin todenmukaisemmin ilman valmistautumista toteutettavana evakuointiharjoituksena, jossa jäljitellään todellista tulipalotilannetta savukranaattia ja savunmuodostusta hyödyntäen.